Jaarverslag 2009 – 2010

Sparta Rotterdam is graag transparant naar haar stakeholders, supporters en sponsors. Daarom plaatst de club het jaarverslag 2009 – 2010 op de officiële website.

Hieronder een korte toelichting bij het jaarverslag.

Download hier het Jaarverslag 2009 - 2010


De holding Sparta Beheer BV heeft over het op 30 juni afgesloten boekjaar 2009/2010 een verlies geleden van € 1,7 miljoen (inclusief circa € 0,9 miljoen aan afschrijvingen en € 0,5 miljoen aan extra personeelslasten). Het groepsvermogen is hierdoor gedaald naar € 0,7 miljoen positief. De grondslag van dit verlies valt grotendeels te wijten aan de teleurstellende sportieve resultaten van de A-selectie. Door de degradatie zal de club alle zeilen bij moeten zetten om de financiële huishouding gezond te houden.

Reeds in mei 2010 maakten directie en management bekend dat de club een aanzienlijk verlies zou lijden. Het scenario Eerste Divisie is in werking gesteld en de club zet alle zeilen bij om de uitgaven en opbrengsten in balans te krijgen.

Het exploitatietekort 2009/2010 is mede aan de volgende oorzaken toe te schrijven:

1. Sparta heeft door de degradatie, alsmede het feit dat de transfermarkt op slot zit, de spelersgroep afgewaardeerd;

2.Sparta heeft door het behalen van de 16de plaats in de eindrangschikking aanzienlijk minder tv gelden mogen ontvangen;

3. Vanwege de aanhoudende sportieve resultaten werd gedurende het seizoen afscheid genomen van een gedeelte van de technische staf waarvoor afkoopsommen betaald dienden te worden;

4. De nationale crisis zorgde voor een daling in de commerciële inkomsten.

Directie en management werken hard aan een verbetering van de financiële positie ondanks de aan de degradatie naar de Jupiler League verbonden negatieve financiële invloeden.

Back to Top