Jaarverslag 2010-2011

Sparta Rotterdam is graag transparant naar haar stakeholders, supporters en sponsors. Daarom plaatst de club het jaarverslag 2010 – 2011 op de officiële website.

Hieronder een korte toelichting bij het jaarverslag:

De holding Sparta Beheer BV heeft het boekjaar 2010/2011 afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 7.547. Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar licht verbeterd van € 681.937 per 30 juni 2010 naar € 689.484 positief per 30 juni 2011.

Sparta Rotterdam startte het seizoen 2010/2011 met een begroting van circa 2,3 miljoen euro negatief. Naast het resultaat uit vergoedingssommen, van circa 2 miljoen euro netto, heeft de club ondanks de teleurstellende sportieve resultaten, circa 0,7 miljoen euro extra inkomsten weten te realiseren zodat ook de incidentele lasten opgevangen konden worden.

Het hervonden vertrouwen van supporters en sponsors komt ook tot uiting in het lopende seizoen 2011/2012. Het begrote verlies ad 1,7 miljoen is reeds met 0,7 miljoen teruggebracht en daarnaast ziet de directie nog andere kansen om het exploitatieverlies verder terug te brengen. De liquiditeitspositie is voor dit seizoen gewaarborgd waardoor de focus met betrekking tot deze positie op het nieuwe seizoen ligt.

Directie en management werken hard aan verdere verbetering van de financiële positie van de vennootschap. Een nieuw beleidsplan wordt in de loop van 2012 gepresenteerd, de belangrijke kernwaarden van Sparta in de toekomst zullen naar verwachting leiden tot een stabiele en maatschappelijk betrokken Eredivisie club.


Download hier het Jaarverslag 2010 - 2011Back to Top