Jaarverslag 2011-2012

De holding Sparta Beheer BV heeft het boekjaar 2011/2012 afgesloten met een negatief resultaat na belastingen van € 389.717. Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar afgenomen van € 689.484 per 30 juni 2011 naar € 299.767 positief per 30 juni 2012.

Sparta Rotterdam startte het seizoen 2011/2012 met een begroting van circa 1,7 miljoen euro negatief.

Door bewuste keuzes in haar beleidsdoelstellingen zal Sparta Rotterdam jaarlijks, op Eerste Divisie niveau, een negatieve begroting indienen bij de KNVB. Gedurende het seizoen is het aan de club om middels incidentele baten dit tekort om te buigen. Het seizoen 2010/2011 boog de organisatie een dergelijk tekort om, het afgelopen seizoen is dat deels gerealiseerd.

Deze bewuste keuzes liggen met name in de kosten van de Voetbalopleiding die de komende jaren een nog hogere prioriteit gaat krijgen en het jaarlijks vastgesteld spelersbudget. Het jaarlijkse spelersbudget is noodzakelijk om de gewenste terugkeer naar de Eredivisie te bewerkstelligen. Daarnaast blijven, ondanks de overname van het stadion, de jaarlijkse huisvestingskosten aanzienlijk ten opzichte van de inkomsten op Eerste Divisie niveau. De Eredivisie is het enige platform waarop Sparta een financieel gezonde huishouding kan realiseren.

Op 22 december 2011 kocht Sparta Rotterdam de aandelen van de BV Stadion Sparta Rotterdam terug van de Gemeente Rotterdam. De aankoop biedt naast een financiële lastenverlichting de mogelijkheid om weer bepalend te zijn in de verdere ontwikkeling van het Sparta Stadion. Een werkgroep voor de toekomstige stadion-ontwikkeling is inmiddels geïnstalleerd en in de afgelopen periode is er noodzakelijk achterstallig onderhoud weggewerkt. Het stadion heeft inmiddels een nieuw camerasysteem geïnstalleerd waardoor de veiligheid verder geoptimaliseerd wordt en begin 2013 zal door de nieuwe lichtinstallatie de verlichting van het hoofdveld met circa 40% toenemen en voldoen aan de normen van de UEFA.

Het hervonden vertrouwen van supporters en sponsors komt ook tot uiting in het aankomende seizoen 2012/2013. Ondanks het begrote verlies ad 1,2 miljoen ziet de directie kansen om het exploitatieverlies terug te brengen. De liquiditeitspositie is voor het komende seizoen gewaarborgd waardoor de focus met betrekking tot deze positie op het nieuwe seizoen 2013/2014 ligt.

Directie en management werken hard aan verdere verbetering van de financiële positie van de vennootschap en de terugkeer naar de Eredivisie.


Download hier het Jaarverslag 2011 - 2012Back to Top