Jaarrekening Sparta Beheer BV 2012/2013

KNVB deelt Sparta Rotterdam in categorie 3 van het licentiesysteem

De holding Sparta Beheer BV heeft het boekjaar 2012/2013 afgesloten met een negatief resultaat na belastingen van € 1.116.075. Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar, ondanks het negatief resultaat, toegenomen van € 299.767 per 30 juni 2012 naar € 683.693 positief per 30 juni 2013 door een kapitaalstorting van € 1.500.000.

Sparta Rotterdam startte het seizoen 2012/2013 met een begroting van circa 1,3 miljoen euro negatief.

Door bewuste keuzes in haar beleidsdoelstellingen zal Sparta Rotterdam jaarlijks, op Eerste Divisie niveau, een negatieve begroting indienen bij de KNVB. Gedurende het seizoen is het aan de club om middels incidentele baten dit tekort om te buigen.

Deze bewuste keuzes liggen met name in de kosten van de Voetbalopleiding en het jaarlijkse vastgesteld spelersbudget. Het jaarlijkse spelersbudget is noodzakelijk om de gewenste terugkeer naar de Eredivisie te bewerkstelligen. Daarnaast blijven, ondanks de overname van het stadion, de jaarlijkse huisvestingskosten aanzienlijk ten opzichte van de inkomsten op Eerste Divisie niveau. De Eredivisie is het enige platform waarop Sparta, zonder externe financiering, een financieel gezonde huishouding kan realiseren.

Op 28 juni 2013 heeft de Vennootschap achtenveertig cumulatief preferente aandelen, genummerd CP1 tot en met CP48, elk nominaal groot € 1.000, uitgegeven aan Stichting Administratiekantoor RoodWit, onder de verplichting om op elk aandeel in contanten een bedrag van € 31.250 te storten. De totale storting bedroeg € 1.500.000. Om haar financiële positie verder te versterken is de doelstelling om voor aankomend seizoen wederom 48 cumulatief preferente aandelen te verkopen met eveneens een storting van € 1.500.000.

Ondanks de huidige prognose voor het boekjaar 2013/2014 ad circa € 900.000 negatief ziet de directie kansen om het exploitatieverlies terug te brengen. De liquiditeitspositie is voor het komende seizoen gewaarborgd waardoor de focus met betrekking tot deze liquiditeitspositie op het nieuwe seizoen 2014/2015 ligt.

Sparta Rotterdam zal bij het eerstvolgende meetmoment in categorie 3 (gezond) ingedeeld worden van het KNVB licentiesysteem. Sparta Rotterdam is zich ervan bewust dat deze categorie indeling gevoelsmatig niet strookt met het resultaat 2012/2013. De indeling in categorie 3 onderstreept dat de club beleidsmatig inspeelt op haar toekomstige financiële positie en waaruit zij mogelijkheden weet te creëren en deze vervolgens weet te verzilveren om de continuïteit van de club te garanderen.

Directie en management werken hard aan de terugkeer naar de Eredivisie en de verdere verbetering van de financiële positie van de vennootschap.
 

Download hier het Jaarverslag 2012 - 2013

Back to Top