JAARVERSLAG 2013-2014


De holding Sparta Beheer BV heeft het boekjaar 2013/2014 afgesloten met een negatief resultaat na belastingen van € 1.036.963. Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar afgenomen van € 693.693 per 30 juni 2013 naar € 21.730 positief per 30 juni 2014. 

Sparta Rotterdam startte het seizoen 2013/2014 met een begroting van circa 1,9 miljoen euro negatief. 

Door bewuste keuzes in haar beleidsdoelstellingen zal Sparta Rotterdam jaarlijks, op Eerste Divisie niveau, een negatieve begroting indienen bij de KNVB. Gedurende het seizoen is het aan de club om middels incidentele baten dit tekort om te buigen. 

Deze bewuste keuzes liggen met name in de kosten van de Voetbalopleiding en het jaarlijkse vastgesteld spelersbudget. Het jaarlijkse spelersbudget is noodzakelijk om de gewenste terugkeer naar de Eredivisie te bewerkstelligen. Daarnaast blijven, ondanks de overname van het stadion, de jaarlijkse huisvestingskosten aanzienlijk ten opzichte van de inkomsten op Eerste Divisie niveau. De Eredivisie is het enige platform waarop Sparta, zonder externe financiering, een financieel gezonde huishouding kan realiseren. 

Op 31 oktober 2013 heeft de Vennootschap twaalf cumulatief preferente aandelen, genummerd CP49 tot en met CP60, elk nominaal groot € 1.000, uitgegeven aan Stichting Administratiekantoor RoodWit, onder de verplichting om op elk aandeel in contanten een bedrag van € 31.250 te storten. De totale stortingsplicht bedroeg € 375.000 en is in geld voldaan. 

Ondanks de huidige prognose voor het boekjaar 2014/2015 ad circa € 650.000 negatief ziet het bestuur kansen om het exploitatieverlies terug te brengen. De liquiditeitspositie is voor het komende seizoen gewaarborgd waardoor de focus met betrekking tot deze liquiditeitspositie op het nieuwe seizoen 2015/2016 ligt. 

Sparta Rotterdam zal bij het eerstvolgende meetmoment in categorie 2 ingedeeld worden van het KNVB licentiesysteem. De indeling in categorie 2 onderstreept dat de club beleidsmatig inspeelt op haar toekomstige financiële positie en waaruit zij mogelijkheden weet te creëren en deze vervolgens weet te verzilveren om de continuïteit van de club te garanderen. 

Bestuur, directie en management werken hard aan de terugkeer naar de Eredivisie en de verdere verbetering van de financiële positie van de vennootschap. 

Bestuur Sparta Rotterdam 

Download hier het jaarverslag 2013 - 2014

Back to Top