Jaarrekening Sparta Beheer BV 2014/2015

De holding Sparta Beheer BV heeft het boekjaar 2014/2015 afgesloten met een negatief resultaat na belastingen van € 477.324. Ondanks dit negatieve resultaat is het groepsvermogen gedurende het verslagjaar toegenomen van € 21.730 per 30 juni 2014 naar € 44.406 positief per 30 juni 2015.

Sparta Rotterdam startte het seizoen 2014/2015 met een begroting van circa 1,3 miljoen euro negatief.

Door bewuste keuzes in haar beleidsdoelstellingen zal Sparta Rotterdam jaarlijks, op Eerste Divisie niveau, een negatieve begroting indienen bij de KNVB. Gedurende het seizoen is het aan de club om middels incidentele baten dit tekort om te buigen.

Deze bewuste keuzes liggen met name in de kosten van de Voetbalopleiding en het jaarlijkse vastgesteld spelersbudget. Het jaarlijkse spelersbudget is noodzakelijk om de gewenste terugkeer naar de Eredivisie te bewerkstelligen.  Daarnaast blijven, ondanks de overname van het stadion, de jaarlijkse huisvestingskosten aanzienlijk ten opzichte van de inkomsten op Eerste Divisie niveau. De Eredivisie is het enige platform waarop Sparta, zonder externe financiering, een financieel gezonde huishouding kan realiseren.

Op 30 oktober 2014 heeft de Vennootschap acht cumulatief preferente aandelen, genummerd CP61 tot en met CP68, elk nominaal groot € 1.000, uitgegeven aan Stichting Administratiekantoor RoodWit, onder de verplichting om op elk aandeel in contanten een bedrag van € 31.250 te storten. De totale stortingsplicht bedroeg € 250.000 en is in geld voldaan.

Op 23 december 2014 heeft de Vennootschap acht cumulatief preferente aandelen, genummerd CP69 tot en met CP76, elk nominaal groot € 1.000, uitgegeven aan Stichting Administratiekantoor RoodWit, onder de verplichting om op elk aandeel in contanten een bedrag van € 31.250 te storten. De totale stortingsplicht bedroeg € 250.000 en is in geld voldaan.

Ondanks de huidige prognose voor het boekjaar 2015/2016 ad circa € 360.000 negatief ziet het bestuur kansen om het exploitatieverlies terug te brengen. De liquiditeitspositie is voor het komende seizoen gewaarborgd waardoor de focus met betrekking tot deze liquiditeitspositie op het nieuwe seizoen 2016/2017 ligt.

Bestuur, directie en management werken hard aan de terugkeer naar de Eredivisie en de verdere verbetering van de financiële positie van de vennootschap.

Download hier het Jaarverslag 2014 - 2015Back to Top