Jaarrekening Sparta Beheer BV 2015/2016

Sparta Rotterdam startte het seizoen 2015/2016 met een begroting van € 1.250.000 negatief. De holding Sparta Beheer BV heeft het boekjaar 2015/2016 afgesloten met een negatief resultaat na belastingen van € 1.040.105. Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar afgenomen van € 44.406 per 30 juni 2015 naar € 995.699 negatief per 30 juni 2016. 

Door bewuste keuzes in haar beleidsdoelstellingen zal Sparta Rotterdam jaarlijks, op Eerste Divisie niveau, een negatieve begroting indienen bij de KNVB. Gedurende het seizoen is het aan de club om middels incidentele baten dit tekort om te buigen.

Deze bewuste keuzes liggen met name in de kosten van de Voetbalopleiding en het jaarlijkse vastgesteld spelersbudget. Het jaarlijkse spelersbudget is noodzakelijk om de gewenste terugkeer naar de Eredivisie te bewerkstelligen. De Eredivisie is het enige platform waarop Sparta, zonder externe financiering, een financieel gezonde huishouding kan realiseren.

Ondanks dat het negatieve resultaat gedurende het seizoen aanzienlijk werd teruggebracht werden er extra kosten gemaakt naar de aankomende promotie naar de Eredivisie. Deze extra kosten beslaan voornamelijk uit het openbreken en verlengen van lopende arbeidsovereenkomsten van spelers en trainers om zo kwaliteit en transferrechten zeker te stellen. Ook de uiteindelijke bonus voor de promotie bracht extra kosten in de exploitatie.

Op 14 juni 2016 heeft Sparta Rotterdam een begroting ingediend bij de KNVB die sluit op € 300.000 positief. Met het indienen van deze begroting bevestigde bestuur en directie haar beleidskeuzes van de afgelopen jaren.

De meest recente prognose (1 oktober 2016) voor het boekjaar 2016/2017 gaat uit van een nettowinst van € 700.000 positief. De nettowinst is noodzakelijk om de financiële positie van Sparta Rotterdam te versterken. Ondanks deze noodzaak is bestuur en directie van mening dat zij moet blijven investeren in de spelersgroep en het stadion.

De komende seizoenen zal alles in het teken staan van het blijven spelen op Eredivisie niveau. Belangrijk in deze doelstelling is het vergroten van de netto omzet waardoor het spelersbudget zal toenemen. Naast de toename van het spelersbudget zal de staf en organisatie verder versterkt moeten worden om door te kunnen groeien als vaste speler in de Eredivisie.

Bestuur en directie ziet bovenstaande als belangrijkste speerpunten van haar beleidsplan en doelstellingen. Jaarlijks zal de balans worden gezocht tussen deze speerpunten en het verder versterken van de financiële positie.

Sparta Rotterdam blijft in categorie 2

Sparta Rotterdam heeft inmiddels een reactie mogen ontvangen van de licentiecommissie op basis van de jaarrekening 2015/2016 en prognose 2016/2017. Op basis van de aangeleverde stukken is Sparta Rotterdam wederom ingedeeld in categorie 2 van het financial rating systeem.

Klik hieronder voor de Jaarrekening 2015/2016

 

Back to Top